Lekkie młoty pneumatyczne Chicago Pneumatic to profesjonalny sprzęt przeznaczony głównie do prac wyburzeniowych. Waga oferowanych młotów mieści się w przedziale 5-15 kg. Młoty te wykorzystywane są głównie do kucia podłóg, płyt betonych, kopania gliny, a także przy innych pracach budowlanych w stoczniach, warsztatach, odlewniach oraz przy budowie tuneli i w wykopach.
Niektóre z modeli przedstawionych poniżej dodatkowo posiadają SVR, czyli system odpowiedzialny za redukcję wibracji oraz cichszą pracę sprzętu.

Lekkie młoty pneumatyczne